Privacy Statement
Versie 25 mei 2018
Contact met ons
Door middel van de telefoonnummers, via het contactformulier of WhatsApp-nummer die staan
vermeld op de website, kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer uw witgoedapparaat
defect is. Vervolgens maakt onze klantenservice een reparatieafspraak met u. Wij zullen dan een van
onze eigen monteurs langs sturen.
Voor het maken van een afspraak gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer.
Bovenstaande gegevens hebben wij namelijk nodig om u te helpen bij uw probleem met uw witgoed
apparaat.
Bewaren van gegevens
Wij bewaren deze informatie totdat u tevreden bent met onze werkzaamheden. Deze informatie kan
tot 6 maanden bewaard worden voor de garantie of zolang de wet dat eist. Op deze manier kunnen
we bij vervolgvragen de informatie snel en eenvoudig erbij pakken. Bovendien kunnen we via deze
weg onze klantenservice trainen om zich te verbeteren.
Verstrekking van informatie aan andere bedrijven of instellingen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen.
In het geval dat wij wettelijk verplicht zijn, zijn wij genoodzaakt dat wel te doen.
Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie
in opgeslagen kan zijn. Onze cookies zijn functioneel van aard en dat betekent dat ze alleen worden
geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te kunnen maken.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers te observeren. Wij hebben
een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken in opgenomen die
gaan over wat zij mogen bijhouden en wat niet. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben Google de IP-adressen
laten anonimiseren.
Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens en uw informatie wegen erg zwaar voor ons. Wij zorgen ervoor
dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We houden de beveiliging in de gaten en passen aan
waar nodig, zodat er niks mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Schenk
dus aandacht aan de vermelde datum hierboven en controleer regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of in het geval dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.
U hebt de volgende rechten:
Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Corrigeren van fouten
Intrekken van toestemming
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd in staat moet zijn om duidelijk aan te geven wie u bent, zodat we zeker weten dat we
geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Wanneer u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u een klacht indienen
bij de toezichthouder.